PLANET OCEAN

Cliente: Good Planet OMEGA
Lugar: Museo Marítimo, Barcelona, España
Año: 2013
Fotos: Ypunteonding
Diseño: Marta Redondo
Coordinación: Kiko Vidal

 

Client: Good Planet OMEGA
Place: Maritime Museum, Barcelona, Spain
Year: 2013
Pictures: Ypuntoending
Design: Marta Redondo
Coordination: Kiko Vidal